HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

Status på koronasituasjonen i Fedje kommune

27.08.2021

Gode sambygdingar!

Det ser diverre ikkje ut til at Korona slepp taket. Tala på smitta er skyhøge i Noreg. Bergen er blant dei som har mest smitta per innbyggjarar, og det gjer det krevjande for oss. Så langt har me hatt lite smitte, men dette kan endre seg. Heldigvis ser me at det no er mindre risiko for alvorleg sjukdom då dei fleste på Fedje er ferdig vaksinerte. Denne veka vart det satt over 80 dosar og alle over 16 skal ha fått tilbod om vaksinering. Om ein ikkje har fått tilbod, ta kontakt med helsesjukepleiar Kjersti Torstensen på tlf 56 16 51 17.Då me ikkje har kjent smitte på Fedje vil bassenget vera opent på vanleg måte, for busette på Fedje. Unntaket er laurdag kveld, då vert det stengt frå klokka 18.00 grunna vasking. Det vil seie at ein frå i dag ikkje må melde seg på for å kunne nytta bassenget. For styrkerommet er tilbakemeldingane gode på listesystemet då det her er lite plass. Frå i dag kan fleire frå same kohort trena saman, men ein må framleis melde seg på Framleis er det slik at ein må følgje dei generelle råda om handhygiene, vere heime med luftvegsproblem og halde avstand til andre.Helsing Stian Herøy Ordførar Fedje

Generelle råd

REGJERINGA PRIORITERER EI OPNING AV SAMFUNNET der ein legg vekt på meir uteliv, fleire kan møtast, ein kan reise meir innanlands, barnehagar skal gå i grønt og dei fleste kan redusere bruken av heimekontor. Ja, vi kan også reise utanlands, men ein må følgje med på kva reguleringar som er gjeldande. 

Skjenkestopp er oppheva, auka innandørs og utandørs aktivitet der ein har unntak frå ein-metersregelen i bredde-idrett.

Større grupper kan vere samla.

DEI GENERELLE RÅDA stoggar deltavarianten av covid19 :

  • Å halde minst ein (1) meter avstand
  • Det er betre å møtast ute enn inne
  • Å ikkje handhelse
  • Å ikkje klemme  
  • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
  • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste
Informasjon vaksine

Vaksine for 12-15 åringar

Til alle som bor på Fedje eller oppholder seg langvarig på Fedje

 Vi er i denne uken ferdig med å vaksinere alle første gang og nesten alle andre gang.

De som ikke har fått tilbud om første eller andre dose eller har ikke tatt imot første eller andre dose, må nå melde seg til helsesykepleier Kjersti Torstensen på tlf 56 16 51 17.

 I løpet av denne uken gjør vi opptelling, og overskuddsdosene vil bli sendt til andre kommuner.

Med vennlig hilsen

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

Fedje kommune - 12-15-åringar får tilbod om koronavaksine.

Melding frå kommuneoverlege om vaksine på Fedje:

Melding frå kommuneoverlege om vaksine på Fedje:

Til alle som bor på Fedje eller oppholder seg langvarig på Fedje

 Vi er i denne uken ferdig med å vaksinere alle første gang og nesten alle andre gang.

De som ikke har fått tilbud om første eller andre dose eller har ikke tatt imot første eller andre dose, må nå melde seg til helsesykepleier Kjersti Torstensen på tlf 56 16 51 17.

 I løpet av denne uken gjør vi opptelling, og overskuddsdosene vil bli sendt til andre kommuner.

Med vennlig hilsen

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

Kva betyr nokre av dei nasjonale råda for oss på Fedje? 
  • Fleirbrukshallen: Ein har ei kontrollert bruk av styrkerommet. Sjå skjema med reglar og påmelding her: Treningsrom Fedje 
  • Fleirbrukshallen:I samarbeid med idrettslaget har ein organisert aktivitet slik som badmington (Bjarte Villanger). Brukarane vert registrert.
  • Svømmehallen: er no open for alle men kontrollert bruk og påmelding. Sjå skjema og meld deg på her: Svømmebassenget
  • Sjukeheimen: Ein føl dei generelle råda. Besøkande vert registrert

 

Med venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

Anna informasjon

På Fedje følgjer vi nasjonale råd, forskrift og reglar. Dei finn du på Helsenorge.no:  Koronavirus - helsenorge.no

Du kan lese generell informasjon om det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet på temasidene til folkehelseinstituttet:

Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

 


Sist oppdatert: 07.09.2021
Publisert: 06.03.2020