HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

Oppdatert 17.06.21:

Generelle råd

REGJERINGA PRIORITERER EI OPNING AV SAMFUNNET der ein legg vekt på meir uteliv, fleire kan møtest, ein kan reise meir innanlands, og skular og barnehagar skal gå i grønt.

På Fedje følgjer vi nasjonale råd, forskrift og reglar. Dei finn du på helsenorge.no:  Koronavirus - helsenorge.no

 

DEI GENERELLE RÅDA som ein skal fylgje i alle samanhengar og alle stadar.

 • Å halde minst ein (1) meter avstand
 • Det er betre å møtast ute enn inne
 • Å ikkje handhelse
 • Å ikkje klemme  
 • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste
Kva betyr nokre av dei nasjonale råda for oss på Fedje?
 • Fleirbrukshallen er open for meir enn berre skulen. Ein har ei kontrollert bruk av styrkerommet. I samarbeid med idrettslaget har ein organisert bowling, gaming med PC og innandørs aktivitet slik som badmington (Bjarte Villanger). Alle tiltaka er for dei som er busette på Fedje
 • Symjehallen vert i dag nytta av skulen, symjeklubben og rehabilitering og trening under leiing av fysioterapeuten. I samarbeid med idrettslaget har vi ei kontrollert opning av symjehallen for medlemmane av idrettslaget. Tiltaket er for dei som bur på Fedje
 • Besøkande tek kontakt med sjukeheimen som gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk. Ein føl edei generelle råda.
 • Det tilsette skal nytte munnbind ved nærkontakt med brukarane som ikkje er vaksinerte

 

Med venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

Status vaksinering i Fedje kommune

3. juni skal alle over 65 år busett på Fedje ha fått fyrste dose. Etter dette byrjar vaksineringa på risikogrupper under 65 år.

Over 65 år og busett på Fedje?

Er det nokon som er busett på Fedje, som er over 65 år og som ikkje har fått innkalling til vaksinasjon, bør dei ringe til helsesjukepleiar Kjersti Torstensen. Ho har telefon 56165117 (torsdag/fredag)

Nytten av vaksinen

 •  Den reddar liv
 •  Den hindrar alvorleg sjukdom
 •  Den hindrar smitte og stoggar pandemien
 •  Den gjer at sjukehusa kan prioritere andre som er alvorleg sjuke
 •  Den gjer at vi om nokre få veker kan opne samfunnet, og kanskje får vi eit vaksinepass

Er du i risikogruppe?

I aldersgruppa 18 til 64 år er det nokon som har prioritet. Vi veit om dei som har fastlege på Fedje, men andre er ukjente. Ta ein titt på denne lista, og er du i ei eller fleire av gruppene, tek du kontakt med kommuneoverlege Ernst Horgen, tlf. 56164031

 • Leversvikt pga leversjukdom
 • Immundempande behandling mot leddgikt, psoriasis, ulcerøs colitt , Crohn sjukdom
 • Sukkersjuke /diabetes der ein nyttar medisin
 • Kronisk lungesjukdom (KOLS, lungeoperert, alvorleg astma) der ein nyttar medisin
 • Alvorleg fedme ( BMI> 35)
 • Demens
 • Kronisk hjarte-karsjukdom (angina, hjarteinfarkt, tette blodkar, utposing) der ein nyttar medisin. Høgt blodtrykk er ikkje prioritert
 • Hjerneslag

 

Med venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

Anna informasjon

 Du kan lese generell informasjon om det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet på temasidene til folkehelseinstituttet:

Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

 

Nasjonale reglar og anbefalingar finn ein på www.fhi.no og www.helsenorge.no

 


Sist oppdatert: 17.06.2021
Publisert: 06.03.2020