HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

Oppdatert 24.07.21

Status på koronasituasjonen i Fedje kommune

Oppdatering 24.07.21:

Ein innbyggjar med påvist smitte av Covid-19 på Fedje.

Vikarierande kommunelege har gjennomført smittesporing fredag og laurdag, og det ser ut til at me har oversikt over situasjonen. Ein har fått påvist smitte, og til saman tretten personar er sett i karantene/isolasjon.

Ein innbyggjar i Fedje kommune fekk seint fredag kveld melding om påvist smitte av Covid – 19. Kommunelegen har fredag og laurdag gjennomført testing og smittesporing av alle nærkontaktar. I alt 13 personar er sett i karantene. Nokre bur på Fedje og nokre bur i andre kommunar.

Smitta kan vere relatert til det pågåande utbrotet i Austrheim kommune, og kommunelegane har hatt kontakt. Vikarierande kommunelege på Fedje Yasir Choudhry melder at det no ser ut til at me har oversikt over situasjonen, og vil halde kontakt med dei som er sett i karantene for vidare testing dei neste vekene.

Dette er ei påminning om at pandemien enno ikkje er over. Me oppfordrar alle innbyggjarar på Fedje til vere ekstra nøye me dei generelle rutinane: Hald avstand – reine hender – munnbind der det trengst. Har du symptom på luftvegssjukdom er det viktig at du heldt deg heime, og har du mistanke om at det kan vera korona/Covid-19 skal du gå i isolasjon og la deg testa.

Vaksineringa går framover, slik at fleire skal vera beskytta mot viruset, men me er ikkje ferdige med pandemien enno.

Ver fornuftige og ta vare på kvarandre.

 

Stian Herøy
Ordførar

Generelle råd

REGJERINGA PRIORITERER EI OPNING AV SAMFUNNET der ein legg vekt på meir uteliv, fleire kan møtast, ein kan reise meir innanlands, barnehagar skal gå i grønt og dei fleste kan redusere bruken av heimekontor. Ja, vi kan også reise utanlands, men ein må følgje med på kva reguleringar som er gjeldande. 

Skjenkestopp er oppheva, auka innandørs og utandørs aktivitet der ein har unntak frå ein-metersregelen i bredde-idrett.

Større grupper kan vere samla.

DEI GENERELLE RÅDA stoggar deltavarianten av covid19 :

  • Å halde minst ein (1) meter avstand
  • Det er betre å møtast ute enn inne
  • Å ikkje handhelse
  • Å ikkje klemme  
  • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
  • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste
Informasjon vaksine

1.juli har 234 fått første dose på Fedje. Det er 56% av dei over 18 år. Alle i risikogruppene har fått første dose. Vi er svært usikre på talet på dosar dei neste vekene, men planen er at 360 har fått første dose 19.august 2021.

Dei som er sjøfolk i langvarig turnus(4-6 veker) kan ta kontakt med helsesjukepleiar (56165117), og vi vil tilpasse vaksinasjon i forhold til turnus.

Det same gjeld utanlandsstudentar over 18 år.

Studentar som har Fedje som heimekommune, men bustad ved studiestaden, vil få første dose på Fedje og andre dose på studiestaden.

Vi tek kontakt med dei som skal ha første dose. Er du ikkje kalla inn innan 5.august, så tek du kontakt med helsesjukepleiar (56165117)

Kva betyr nokre av dei nasjonale råda for oss på Fedje? 
  • Fleirbrukshallen: Ein har ei kontrollert bruk av styrkerommet. Sjå skjema med reglar og påmelding her: Treningsrom Fedje 
  • Fleirbrukshallen:I samarbeid med idrettslaget har ein organisert bowling, gaming med PC og innandørs aktivitet slik som badmington (Bjarte Villanger). Brukarane vert registrert.
  • Svømmehallen: er no open for alle men kontrollert bruk og påmelding. Sjå skjema og meld deg på her: Svømmebassenget
  • Sjukeheimen: Ein føl dei generelle råda. Besøkande vert registrert

 

Med venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

Anna informasjon

På Fedje følgjer vi nasjonale råd, forskrift og reglar. Dei finn du på Helsenorge.no:  Koronavirus - helsenorge.no

Du kan lese generell informasjon om det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet på temasidene til folkehelseinstituttet:

Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

 


Sist oppdatert: 24.07.2021
Publisert: 06.03.2020