HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

oppdatert 20.januar 2021: 

SITUASJONEN ER FRAMLEIS ALVORLEG, og vi treng hjelp frå alle for å hindre et dette vert ei ukontrollert bølgje. Får vi smitte på Fedje, kan det bety stogg i vaksineringane og samanbrot i viktige tenester. Statsministeren seier: «Smitten er på eit høgt nivå. Vi må fortsette med strenge tiltak.»

DEI GENERELLE RÅDA

 • Å halde meir enn ein meter avstand,
 • Å halde to (2) meter avstand til dei som er i risikogruppene
 • Å ikkje handhelse,
 • Å ikkje klemme  
 • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste

 

REISERÅD

 • Rådet er at munnbind skal nyttast på reiser, i butikkar og på serveringsstadar når ein ikkje kan halde ein meter avstand.
 • Folk bør sitje i bilen på overfarten med ferja. Mannskapen vert beden om å følgje med på kva som skjer
 • Ein skal unngå reiser innanlands og utanlands som ikkje er heilt naudsynte.
 • Ein kan dra på hytta saman med eigen busetnad
 • Alle som kan ha heimekontor, bør ha heimekontor.
 • Alle som kjem frå utlandet skal registrere seg, skal ta coronatest ved ankomst og skal i karantene (nasjonal regel)

 

 

IDRETT OG KULTUR

 • Biblioteket tek imot og kan levere ut bøker.
 • Ein kan ikkje ha korøvingar og korframsyning som er sterkt smittespreiande.
 • Ein kan ha utandørs idrett, men skal halde avstand. Vaksne over 20 år vert anbefalt å ikkje drive organisert innandørs aktivitet
 • Fleirbrukshallen og symjehallen vert opna for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Kampar og cupar må ein utsetje.

 

SOSIALT SAMVER OG SAMKOME

 • Ein bør i størst mogleg grad avgrense sosial kontakt. Ein bør ikkje ha besøk i heimen av fleire enn 5(fem) gjestar
 • Privat samkome og ulike arrangement bør ein utsette eller avlyse. Må ein likevel ha arrangement eller samkome, er reglane:
 • 1)   Maksimalt 10 personar kan samlast privat i leigd lokale (nasjonal regel), 20 personar utandørs
 • 2)   Maksimalt 10 personar kan samlast innandørs på ulike arrangement (nasjonalt regel), 50 personar ved gravferd

Utandørs kan ein ha 200 personar med 1 meter avstand. Arrangør skal informere om at arrangement er for innbyggjarane i eigen kommune

 

SKULE OG BARNEHAGE

 • Ingen endring for barnehage og barneskule. Gult nivå.
 • Ungdomsskulen på gult nivå

 

TENESTER OG TILBOD TIL DEI ELDRE

 • Dei eldre kan få to besøk av pårørande i veka. Ta kontakt med sjukeheimen som gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.
 • Lege , fysioterapeut, prest, fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid inne i sjukeheimen
 • Dei tilsette i pleie og omsorgsarbeid må vere nøye med hygienereglane på fritida si
 • Det tilsette skal nytte munnbind ved nærkontakt med brukarane
 • Vi tek imot dagpasientar på sjukeheimen
 • Vi kan opne for aktivitetskafé i hjartebanken når smittevernet er sikra med mindre grupper og godt smittevern

 

SERVERINGSSTADAR

 • Det er skjenkestogg (nasjonal regel om forbod mot skjenking av alkohol), fram til torsdag 21.januar kl. 24. Etter dette, er det i  kommunar med lågt smittetrykk, skjenkestogg kl. 24, gjester kan ikkje komme inn etter kl.22 og skjenking kan berre skje i samband med matservering.

 

BUTIKKANE

 • Butikkane vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og at det ikkje er for mange i butikken samstundes. Butikkane skal ha grense for talet på kundar som er samstundes i butikken, og det skal førast inngangskontroll. Det er viktig at ein held avstand i butikken, og eigar bør vurdere om det er mogeleg å dele dei tilsette i kohortar for å unngå karantene for alle ved ein smittesituasjon. Ein vurderer forskrift og ikkje berre rådgjeving

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

Anna informasjon

 


Sist oppdatert: 20.01.2021
Publisert: 06.03.2020