HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

Oppdatert 19. februar 2021

SITUASJONEN ER FRAMLEIS ALVORLEG, OG USTABIL NASJONALT.

Ein balanserer på å opne opp på noko, og stenge ned på noko anna. Får vi smitte på Fedje, kan det bety stogg i vaksineringane og samanbrot i viktige tenester.

Frå 23.02.21 er det fylgjande rådgjeving:

 

DEI GENERELLE RÅDA

 • Å halde meir enn ein meter avstand,
 • Å halde to (2) meter avstand til dei som er i risikogruppene
 • Å ikkje handhelse,
 • Å ikkje klemme  
 • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime og helst la deg teste

 

REISERÅD

 • Rådet er at munnbind skal nyttast på reiser, i butikkar og på serveringsstadar når ein ikkje kan halde ein meter avstand.
 • Ein tek på seg munnbind når ein skal til legen (før ein går inn på venterommet), fysioterapeuten, tannlegen og når ein skal ha vaksine mot covid19
 • Folk bør sitje i bilen på overfarten med ferja. Mannskapen vert beden om å følgje med på kva som skjer
 • Ein skal unngå reiser innanlands og utanlands som ikkje er heilt naudsynte.
 • Ein kan dra på hytta, men viss det er mogleg, bør ein unngå kollektivtransport
 • Alle som kan ha heimekontor, bør ha heimekontor.
 • Alle som kjem frå utlandet skal registrere seg, skal ta Coronatest ved på grensa og skal i karantene (nasjonal regel)

 

IDRETT OG KULTUR

 • Biblioteket tek imot og kan levere ut bøker.
 • Ein kan ikkje ha korøvingar og korframsyning som er sterkt smittespreiande.
 • Ein kan ha utandørs idrett, men skal halde avstand. Vaksne over 20 år vert anbefalt å ikkje drive organisert innandørs aktivitet
 • Fleirbrukshallen og symjehallen vert opna for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år.

 

SOSIALT SAMVER OG SAMKOME

 • Ein bør i størst mogleg grad avgrense sosial kontakt. Ein bør ikkje ha besøk i heimen av fleire enn 5(fem) gjestar
 • Privat samkome og ulike arrangement som samlar personar frå ulike kommunar, bør ein utsette eller avlyse (nasjonal regel)
 • Reglane for arrangement: (nasjonale reglar)
 • 1) Maksimalt 10 personar kan samlast privat i leigd lokale.
 • 2)  Maksimalt 10 personar kan samlast innandørs på ulike arrangement. På tilviste plassar med god avstand, kan ein vere opp til 100.

Utandørs kan ein ha 200 personar med 1 meter avstand. Arrangør skal informere om at arrangement er for innbyggjarane i eigen kommune

 

SKULE OG BARNEHAGE

 • Ingen endring for barnehage og barneskule. Gult nivå.
 • Ungdomsskulen på gult nivå

 

TENESTER OG TILBOD TIL DEI ELDRE

 • Dei eldre på sjukeheimen som ikkje er vaksinerte, kan få besøk av pårørande to gongar i veka. Besøkande må halde avstand og nytte munnbind. Ta kontakt med sjukeheimen som gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.
 • Lege, prest, fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid inne i sjukeheimen
 • Dei tilsette i pleie og omsorgsarbeid må vere nøye med hygienereglane på fritida si
 • Det tilsette skal nytte munnbind ved nærkontakt med brukarane som ikkje er vaksinerte
 • Vi tek imot dagpasientar på sjukeheimen
 • Vi kan opne for aktivitetskafé når smittevernet er sikra med godt smittevern

 

SERVERINGSSTADAR

 • Det er skjenkestogg kl. 22 (jf nasjonal regel om forbod mot skjenking av alkohol), og skjenking kan berre skje til dei som får servert mat. Berre bordservering av alkohol.

 

BUTIKKANE

 • Butikkane vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og at det ikkje er for mange i butikken samstundes.

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 

 

 

Anna informasjon

 


Sist oppdatert: 22.02.2021
Publisert: 06.03.2020