HeimNyheterInformasjon frå Skyss om ferja

Informasjon frå Skyss om ferja

Frå direktør Målfrid Vik Sønstabø i Skyss mottok Fedje kommune følgjande informasjon på ettermiddagen 07.01.19:

Fjord1 har avtale med Norled om å leie inn MF Fedjefjord frem til og med 31.03.2020, og MF Fedjefjord er planlagt inn i rute på sambandet Fedje  - Sævrøy så snart den er ferdig på verksted etter skade den pådro seg rett før jul. Norled forventer at ferjen vil være klar i løpet av denne uken. Fjord1 vil da sette denne direkte inn i rute og ta MF Solskjel ut av ruten på sambandet.

Vi vil  ta en vurdering av hvordan denne type informasjon formidles i det videre.

Vi må igjen beklage ulempene ved at det i dag går passasjerbåt som ikke tar med kjøretøy i sambandet på grunn av værforholdene. Operatør av ferjen gjennom mannskapet sitt gjør vurderingene som ligger til grunn for beslutningen om å ikke trafikkere på grunn av værforholdene.

Målfrid Vik Sønstabø
direktør


Sist oppdatert: 08.01.2020
Publisert: 08.01.2020