HeimNyheterSkule og barnehage er stengt frå 13.03 til 26.03.20

Skule og barnehage er stengt frå 13.03 til 26.03.20

For skulen gjeld det at elevane har rett på undervisning, sjølv om skulen er stengt. Sjå brev som vart sendt heim i dag, og som ligg nederst i artikkelen, for nærare informasjon om korleis dette blir gjort. Er det nokon som ikkje har motteke brevet, ta kontakt med skulen.

Dei som har trong for å hente skulebøker og pc-ar vil klasseromma være open i morgon, fredag 13.03, frå kl 09.00- 16.00. Ved henting av bøker ber vi dykk om å ta omsyn til dei generelle smittevernreglane, og hald avstand til kvarandre. Rektor vil være på skulen om nokon treng hjelp, eller har spørsmål.

Barnehagen vil ta kontakt med føresette til barn i barnehagen, og for dei som treng å hente noko i barnehagen vil det bli avtalt med kvar enkelt. Stine tek seg av dette. Om det er familiar med barn i barnehagen eller på skulen som har rett på, og behov for, eit alternativt omsorgstilbod ber vi dykk om å melde frå til barnehagen eller skulen om dette.

Med vennleg helsing Stine og Mona


Sist oppdatert: 12.03.2020
Publisert: 12.03.2020