HeimNyheterInformasjon frå fysioterapeut

Informasjon frå fysioterapeut

Personar med smitte av Covid-19 eller infeksjon i luftveiene skal ikkje kome til Helsestasjonen.

Det er sett fram handsprit både i venterom og i behandlingsrom for å sikre god handhygiene og elles er det gode smittevernrutinar på plass.

Det vil òg bli mogleg at fysioterapeuten kan gje telefon- og videokonsultasjon om pasientar ønskjer det.

Helsing
Kristin Aase
Fysioterapeut


Sist oppdatert: 24.04.2020
Publisert: 24.04.2020