HeimNyheterHyttefolk vert tilrådd å dra heim no

Hyttefolk vert tilrådd å dra heim no

I Fedje kommune har me avgrensa personell som arbeider samstundes med friske og unge, og dei aller eldste. Det er integrert i arbeidskvardagen vår. 

Me har dels behov for lågast mogleg smittepress og dels vil me måtte prioritere dei sjukaste blant oss.

Alle hyttefolk vert difor tilrådd å dra heim no. 

Hugs å halde god avstand til andre på ferja heim.

Ernst Horgen
Smittevernlege
Fedje kommune


Sist oppdatert: 14.03.2020
Publisert: 14.03.2020