HeimNyheterHvordan skal innbyggerne forholde seg til oljesølet i Øygarden?

Hvordan skal innbyggerne forholde seg til oljesølet i Øygarden?

Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i forrige uke, er det synlig oljefilm på vannet og i strandsonen flere steder i Øygarden. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til denne situasjonen. Her er informasjon og råd.
Publisert: 15.11.2018
Sist endra: 08.01.2020

Fregatten KNM HELGE INGSTAD og tankskipet «SOLA TS» kolliderte 08.11.2018 kl. 04.00 nord for Stureterminalen i Øygarden kommune. Tankskipet fikk mindre skader som følge av sammenstøtet, mens KNM HELGE INGSTAD ble påført betydelige skader. Fartøyet hadde cirka 33 kubikkmeter helikopterdrivstoff om bord, hvorav cirka 10 kubikkmeter sannsynligvis lekket ut i de første timene etter kollisjonen. Fartøyet inneholdt ved havariet 380 kubikkmeter marin dieselolje og ca. 30 kubikkmeter med andre oljetyper. Det lekker fortsatt fra havaristen, og det jobbes kontinuerlig med oppsamling.

 

Oljevernaksjonen ledes av Kystverket. IUA Bergen region (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) har iverksatt tiltak i henhold til kommunal beredskapsplikt, og har blant annet lagt ut oljelenser langs land, i viker og i sund for å begrense skadevirkningene av oljesølet. Øygarden brann og redning IKS ivaretar skadestedsledelsen for IUA Bergen region.

 

Utgjør oljesølet en helserisiko for folk og dyr?

Små mengder helikopterdrivstoff og lette dieselprodukter, som har lekket ut fra den havarerte fregatten, kan sees som et tynt lag i vannoverflaten. Innholdet er i begge tilfeller petroleumsdestillater. Folkehelseinstituttet/Giftinformasjonen har gitt følgende råd om akutt helsefare ved kontakt med oljefilmen i vannoverflaten:

 

Søl på hud: Kortvarig hudkontakt med petroleumsdestillater gir sjelden reaksjoner, men kan gjøre huden litt tørr. Langvarig hudkontakt, for eksempel hvis man får søl på klær og ikke skifter, kan gi utslett, blemmer og sår i huden. Ved kontakt med oljefilmen bør man ta av eventuelle våte klær og vaske huden med mild såpe og vann. Bruk eventuelt fuktighetskrem etterpå hvis huden kjennes tørr ut.

 

Inhalasjon: Det er ikke sannsynlig at noen vil få akutte reaksjoner etter å ha pustet inn avdampning fra oljefilmen ved ferdsel i området med forurensning. Avdampingen skjer langsomt i kaldt vær, og fordi man er ute vil en slik liten avdamping tynnes ut i luften.

 

Fisk og annen sjømat: Mattilsynet anbefaler at det ikke fiskes eller drives fangst i synlig oljeforurenset område. Fisken blir forurenset når den trekkes gjennom oljefilmen, som ligger på havoverflaten. Fisk og sjømat som lukter eller smaker olje skal ikke spises. Folk bør begrense inntaket av skjell, snegler og krabbe i områder, der det har vært observert olje inntil ny informasjon blir gitt.

 

Se for øvrig: http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/fisk_og_skalldyr/ikke_spis_fisk_og_sjomat_fra_omraader_med_oljeforurensning.

 

Fugl, sjøpattedyr og vilt: Statens naturoppsyn (SNO) inspiserer jevnlig de berørte områdene for å se om det er fugl, sjøpattedyr eller vilt som har blitt skadet av forurensningen. SNO har nå rapportert inn fire oljetilsølte gråmåker, samt tre oter, i områder med oljefilm.

 

Det vil bli gitt ny informasjon dersom det skulle oppstå store endringer i situasjonen. Se for øvrig http://beredskap.kystverket.no/innsyn for oppdatert situasjonskart.