HjemNyheterGrønt nivå Fedje skule

Grønt nivå Fedje skule

Fedje skule går over på grønt nivå frå og med torsdag 27.05.21.

Dette inneber:

  • Ingen sjuke skal møte på skulen. Det aller viktigaste smitteverntiltaket er at sjuke personar held seg heime, sjølv ved milde symptom.
  • god hygiene og normalt reinhald.
  • ein skal unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
  • vanleg organisering av klassar og skulekvardagen.

 

For elevane vil det bety at dei kan vera saman på tvers av kohortane i friminutta.
Dei kan nytte same inngong/utgong. Hald avstand


Sist oppdatert: 26.05.2021
Publisert: 26.05.2021