HeimNyheterFormannskapsmøte 16.04.2020

Formannskapsmøte 16.04.2020

Møtet vert halde digitalt, via Teams. 

Me har diverre ikkje teknisk utstyr til å streame møtet, men viss du som innbyggjar ønskjer å vere med og høyre på møtet, kan du sende ein e-post til dagrun.gunnarson@fedje.kommune.no , så sender me deg ei lenke. Hugs å skru av lyden på eigen mikrofon.

Sakliste:

Saknr Tittel
028/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
029/20 Godkjenning av møtebok
030/20 Referatsaker
031/20 Delegerte saker
032/20 Delegerte saker teknikk og miljø
033/20 Planstrategi Fedje kommune 2020 - 2024
034/20 Kommunal kriseleiing sitt arbeid mars 2020

Sakene finn du på møteplanen.


Sist oppdatert: 16.04.2020
Publisert: 03.04.2020