HjemNyheterFormannskapsmøte 03.03.2020 kl 17.15

Formannskapsmøte 03.03.2020 kl 17.15

Møtet er ope for alle interesserte - velkomen!

Saknr

Tittel

 015/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 016/20

 Godkjenning av møtebok

 017/20

 Referatsaker

 018/20

 Delegerte saker

 019/20

 Delegerte saker teknikk og miljø

 020/20

 Søknad om overdraging av skjenkeløyvet

 021/20

 Festeavgift for gravminner ved Fedje Kyrkje

 022/20

 Dagsturhytte

 023/20

 Kommunedelplan for helse og omsorg. Planprogram

 024/20

 Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid om krisesenter for Bergen og omegn

 025/20

 Psykososialt kriseteam

 026/20

 Handsaming av kulturminneplanen for Fedje kommune

 

 Du kan lese saksframlegga i møteplanen vår.


Sist oppdatert: 25.02.2020
Publisert: 25.02.2020