Invitasjon til foreldremøte


17.30 – 18.00  SFO foreldremøte

 • Vedtekter for SFO
 • kvardagsrutinar og utstyr.
 • Innspel frå føresette.


18.00- 18.30  Felles foreldremøte

 • Kunnskapsløftet og vurdering
 • Skulekvardagen
 • Skule-heimsamarbeid
 • Ruskonsulenten i Fedje kommune
 • Skulehelsetenesta.

18.30 - 19.30 Klassevise møter 

 • 1.-4.klasse
 • 5.-7.klasse
 • 8.-10.klasse 

19.30 Fau-møte

 

Hugs å ta omsyn til smittevern! Ikkje kom om du er sjuk, vask henda og hald avstand.

 

 

Med helsing

 

 

Mona Vabø

 

Rektor

 


Sist oppdatert: 14.09.2021
Publisert: 14.09.2021