HeimNyheterInnkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet

Møtedato:         07.09.2021

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna

Møtetid:             17:15 - 20:00

 

Delegert sak 064/21 inneheldt dokument som var feilregistrert.
Desse skulle ikkje vere med i innkallinga, og vart fjerna.


Då gjekk samstundes saksnr. 007/21 og 017/21 ut av sakskartet.
Alle delegerte vedtak, som skal vere med, ligg på sakskartet. Det
er berre sjølve saksnr. som er vekke.

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til ordførar, med kopi til Dagrun Gunnarson per tlf.  56165107, sms til 95242371
eller per epost til dagrun.gunnarson@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 061/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 062/21

 Godkjenning av møtebok

 063/21

 Referatsaker

 064/21

 Delegerte saker

 065/21

 Delegerte saker teknikk og miljø

 066/21

 Tursti. Fullføring.

 067/21

 Endring av vilkår for tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane

 068/21

 Søknad om tilskot til tv-aksjonen 2021

 069/21

 Ekstraordinær tilføring frå KLP til kundane

 070/21

 Kulturverntenesta i Nordhordland

 071/21

 Etablering av Fensfjorden PPT frå 01.01.2022

 072/21

 "Ein plass å vere" - lokale for ungdomsklubb

 073/21

 Lokale forhandlingar 2021

 

31. august 2021

 

Stian Herøy                                                            

ordførar

 

Dagrun Gunnarson

sekretær

 


Sist oppdatert: 31.08.2021
Publisert: 31.08.2021