HjemNyheterEr du barnehagetilsett og vil videreutdanne deg?

Er du barnehagetilsett og vil videreutdanne deg?

Er du tilsett i barnehage og ønskjer å søkje om midlar til vidareutdanning kan det vere at REKOMP midlar frå 30% potten er aktuelt for deg.

No kan du søkje om REKOMP midlar for 2022.

Søknadsfristar våren-22 for barnehageåret 2021-22: 1. mai

Nordhordland kompetanseregion får årleg tilskot frå Statsforvaltaren i Vestland gjennom REKOMP-ordninga. Midlane skal nyttast til tilrettelegging for kompetanseheving for tilsette i private og kommunale barnehagar i regionen til:

  • barnehagefaglig grunnkompetanse
  • kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistentar
  • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (praksiskandidatordningen)
  • tilretteleggingsmidler for lokal prioritering


Trykk her for meir informasjon om ordninga


Har du andre spørsmål om ordninga eller treng hjelp eller rettleiing til utfylling av søknad, ta kontakt med:

Stine Waage

Telefon: 56 16 51 35

E-post: stine.waage@fedje.kommune.no

 

Trykk her for å søkje


Sist oppdatert: 28.03.2022
Publisert: 28.03.2022