HjemNyheterBesøksordning Fedje sjukeheim

Besøksordning Fedje sjukeheim

Besøksordning

 • Besøkande må vera friske, fri for luftvegssymptom/forkjølelse/feber/hoste og ikkje vore i utlandet siste 10 dagar.
 • Besøkstid er frå kl.10.30 til kl.18 med faste tidar. Vi har kapasitet for tre besøkande i det tidsrom.
 • Besøk føregår på rom, i nystova eller på terrassen.
 • Besøk må avtalast ein dag på førehand, ring mellom kl.10-19 til Fedje sjukeheim telefonnummer 56165141.
 • Alle besøk må loggførast i besøksprotokoll for lettare smittesporing.
 • Vi ber om at personar frå områdar med mykje smitte(no Bergen og Austrheim) tenkjer seg nøye om når dei ynskjer å komme på besøk.
 • Besøkande må utføre hånddesinfeksjon når de går inn OG ut på sjukeheimen og må bruke munnbind.
 • Besøkande må halde avstand til bebuar, ansatte og den dei besøker.
 • Ein m gå direkte til besøksrommet, fulgt av personalet.
 • Besøkande ringer på når den skal forlate rommet. Besøkande skal ikkje gå rundt i fellesarealet.
 • Kun 1 besøkande pr gong av nærmaste pårørande (Fleire husstandsmedlem vert rekna som 1 besøkande).
 • Maks 1 time to dagar pr veke. Vi ber om at dei næraste kan nytte seg mest av den ordningen og at vener og andre slektningar tek kontakt med næraste pårørande for å høyre om det er greit at dei tek plassen.
 • Besøkande kan ikkje bruke toalettet på sjukeheimen.
 • Besøkande kan ta bebuar ut på tur.
 • Etter kvart besøk må personalet desinfisere kontaktpunkt.
 • Eigne retningsliner for bebuar ved terminalsjukdom.

Vi vonar at alle held retningslinene og tek smittevernet på alvor.

Ved spørsmål ta kontakt med pleie- og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse og eventuelt smittvernlege Ernst Horgen.


Sist oppdatert: 24.09.2020
Publisert: 24.09.2020