HeimNyheterInnkalling av Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling av Arbeidsmiljøutvalet

Møtedato:         11.11.2021

Møtestad:          Fleirbrukshallen

Møtetid:             14:00 - 15:30

 

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 90 66 98 31
eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 007/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 008/21

 Godkjenning av møtebok

 009/21

 Gjennomgong av avviksmeldingar om arbeidsmiljø i perioden 21.04.21 - 29.10.21

 010/21

 Kommunebudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

 

 

4. november 2021

 

Jan Torry Sande

møteleiar

 

Kristin Handeland

sekretær

 

 


Sist oppdatert: 04.11.2021
Publisert: 04.11.2021